Oferta

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną, uwzględniającą indywidualne potrzeby danego klienta oraz profil i specyfikę prowadzonej działalności.

Kancelaria działa szybko, dokładnie i skutecznie, koncentrując się na obsłudze klientów, którzy potrzebują sprawnego i dynamicznego zespołu specjalistów.

Działalność Kancelarii skupia się w głównej mierze na:

–          prawie spółek i transakcjach handlowych,

–          prawie gospodarczym,

–          prawie cywilnym,

–          prawie obrotu nieruchomościami,

–          prawie pracy i ubezpieczeń społecznych,

–          prawie rodzinnym i opiekuńczym

i polega między innymi na:

–      reprezentowaniu w negocjacjach i zawieraniu umów,

–      kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami, także w trakcie  postępowania przetargowego,

–      doradztwie przy zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego,

–      reprezentowaniu przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej,

–      przygotowywaniu projektów korespondencji, kontraktów, pism procesowych,

–      sporządzaniu analiz i opinii prawnych,

–      reprezentowaniu w procesie windykacji należności.

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od rodzaju prowadzonej sprawy.